Produkty
APREX
Reference
Kontakty

Konfigurátor výrobků

 • Programový nástroj pro potřeby výrobních firem na elektronický popis výrobků.
 • Program dokáže na obecné bázi popsat libovolný výrobek pomocí jeho atributů.
  • Hodnoty atributů charakterizují výrobek samotný z hlediska rozměrů, povrchových úprav, technických vlastností, výrobního materiálu, výkresu apod.
  • Atributy mohou být seskupovány do jednoho celku a mohou se také navzájem ovlivňovat.
 • Konfigurátor povoluje uživateli definovat výjimky, upozornění a zakázané varianty.
 • Konfigurátor umí výrobek vizualizovat – vygenerovat jeho 2D obrázek. Přímo za běhu programu a při změně hodnot parametrů, které mají přímý vliv na jeho vzhled. Obrázek se překresluje dle zvolené konfigurace.
 • Velkou výhodou je okamžitý výpočet ceny výrobku. Při změně hodnoty libovolného atributu s vlivem na výpočet ceny se provede okamžitý přepočet ceny.
 • Elektronické konfigurování výrobku a uložení konfigurace zamezuje chybám při objednávání a snižuje množství dotazů na možnosti provedení výroby v dané variantě.
 • Libovolný počet jazykových mutací.
 • Lokalizace hodnot atributů (databáze).
APREX SOFTWARE s.r.o.
Všechna práva vyhrazena